Med naturvetenskap och en gnutta salt vill vi sprida kunskap om hur matvanor påverkar dig och din kropp. Vi vet att mat är en viktig del av livet och genom att rikta ljuset mot maten vill vi slåss mot normer kring hur man bör äta. Vi vill att man ska känna sig medveten om och vara säker på vad man behöver få i sig för mat på en dag.

Vi är sex medlemmar i Foodfighters  som tror att medvetna matkonsumenter lär sig att handla och äta smartare samt lär sig ta större hänsyn till vad deras kroppar behöver. Genom att lära sig navigera i matvärlden kan man lättare hitta rätt och skräddarsy sin egen matvana. Vi i FoodFighters vill att alla ska kunna äta vad de vill utan att riskera att få vitaminbrist och andra besvär.

För dig som söker inspiration

Vi äter med ögat och njuter med själen vilket givetvis innebär att du kan finna härliga matrecept och matbilder på foodfighters.se. FoodFighters länkar och publicerar användbara recept och tricks som får dig att skina i köket. Tips om hur du ska tänka och vad som behövs för att få i dig tillräckligt med näring på en dag. Syftet är att ge dig som läsare inspiration.

Bakgrund

FoodFighters är ett gymnasieprojekt skapat av tredjeårseleverna Linnea, Oscar, Gabi, Sofia, Cecilia och Philip från Johannes Hedberggymnasiet i Helsingborg, Skåne. Vi är sex stycken nyfikna mat- och träningsälskande personer som vill undersöka vad två populära alternativa matvanor gör med våra kroppar nämligen vegankost och glutenfri kost. Vi vet att det inte är helt enkelt att bli vegan eller att undvika gluten vilket gav oss idén att testa dessa matvanorna själva med syfte att sedan underlätta för andra som vill göra samma sak. Vi vill göra folk medvetna om hur kroppen påverkas av bli vegan eller glutenfri och vad man ska tänka på om man vill bli eller redan är vegan och/eller glutenfri.

Bilder

Fotografier som används på hemsidan är fotograferade av medlemmar i gruppen.  Vi har även använt oss av bilder som får lov att användas utan tillstånd t.ex. bilder med Creative Common-licens. Bilder som kräver tillstånd har lett oss till att fråga upphovsmännen och somliga bilder har erhållits direkt från upphovsmännen. Bilder utan tillstånd ska inte förekomma på foodfighters.se. Källhänvisning är viktigt för att förmedla varifrån vi tagit information och varifrån information och bilder hämtats ifrån.

Kommentarer

Kommentera gärna på foodfighters.se. Din kommentar godkänns om den är av relevant karaktär. Kommentarer innehållande näthat, hot och trakasserier polisanmäls.

 

 Den pedagogiska kopplingen

Naturvetenskaps programmet ger eleverna möjlighet att specialisera sig inom ett naturvetenskapligt område. I detta gymnasiearbete fördjupa vi oss i biologi och kollar på hur kroppen reagerat på vår undersökning. Inom de naturvetenskapliga ämnen finns ett kunskapskrav att diskuterar naturvetenskapens betydelse för individ och samhälle där man redogör för konsekvenserna som kan uppkomma från naturvetenskapen. Det vi har gjort är att vi har tagit vetenskapen ut i samhället och analyserat vad som skett när vi förändrat något i vårt vardagliga beteende. Konsekvenserna diskuteras på vår hemsida vilket ger en tydlig koppling till pedagogiken.

 

Varför ska vi vinna Webbstjärnan? 

Vi har lagt ner tid och själ i denna hemsidan för att våra läsare ska få en så bra insyn i vårt arbete som möjligt. Människan måste äta och genom att vi tagit reda på mer om vegankost samt om glutenfri kost har vi försökt ge allmänheten möjlighet att lära sig om dessa koster och i förhoppning har vi förändrat något i deras liv. Hemsidan är viktig för oss och ett fönster för de som söker svar på frågor om kost och hälsa.